Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP)

 

»Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov velik del svoje dejavnosti namenja bipartitnemu socialnem dialogu, ki je najbolj poudarjen na pogajanjih s sindikati s ciljem sklenitve kolektivnih pogodb, ki bodo sprejemljive za delodajalce in delavce ter bodo omogočale nadaljnji razvoj obrti in podjetništva.«

 

Združenje in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije sta aprila 2023 podpisala novo KPOP z veljavnostjo 3 let.

KPOP velja le za delodajalce, člane združenja, ki kot glavno dejavnost opravljajo obrtno dejavnost po Uredbi o obrtnih dejavnostih in po Listi dejavnosti, ki se po Obrtnem zakonu običajno opravljajo na obrtni način.

 

Kolektivne pogodbe predstavljajo delovnopravne ureditve kot enotne minimalne standarde za obe pogodbeni strani, zato je KPOP potrebno presojati kot celoto.   Bistvene prednosti za delodajalce so naslednje:

 • Poleg delovnopravnih ureditev za zaposlene, KPOP velja tudi za agencijske delavce, dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju. Ne velja pa za poslovodne osebe.
 • Opredeljuje dodatne razloge za sklenitev pogodb o zaposlitvi za določen čas.
 • Definira projektno delo, ki daje možnost sklenitev pogodb o zaposlitvi za določen čas za obdobje daljše od dveh let, to je za ves čas trajanja projekta.
 • Določa trajanje in spremljanje poskusnega dela ter pripravništva glede na tarifne razrede.
 • Definira primere začasnega opravljanja drugega dela, ki ni predmet pogodbe o zaposlitvi.
 • Opredeljuje razloge in dodatne primere za začasno prerazporeditev delovnega časa za nadurno delo. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nadurnega dela se upošteva kot povprečna omejitev v obdobju 6 mesecev.
 • Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa omogoča, da se polni delovni čas šteje kot povprečje v obdobju 12 mesecev.
 • Definira načrtovanje in izrabo letnega dopusta ter število dni dopusta, ki se vežejo le na zaposlitev pri trenutnem delodajalcu.
 • Za malega delodajalca se skrajšuje minimalni odpovedni rok z 80 na 60 dni pri redni odpovedi zaposlenemu z več kot 25 let zaposlitve.
 • Ureja disciplinske odgovornosti in sankcije kršenja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja kot so opomin, odvzem bonitet ter samo trajanje ukrepa. Opredeljuje tudi odškodninska odgovornost.
 • Določa zneske najnižjih osnovnih plač v osmih tarifnih razredih in zneske dodatkov na plače.
 • Ureja možnost izplačila regresa za letni dopust v več obrokih v primeru nelikvidnosti delodajalca, z izplačilom najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

 

KPOP je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 46/2023 dne 21.4.2023.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!