Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP)

»Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov velik del svoje dejavnosti namenja bipartitnemu socialnem dialogu, ki je najbolj poudarjen na pogajanjih s sindikati s ciljem sklenitve kolektivnih pogodb, ki bodo sprejemljive za delodajalce in delavce ter bodo omogočale nadaljnji razvoj obrti in podjetništva.«

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je 31.12.2018 prenehala veljati, saj je potekel čas, za katerega je bila sklenjena. Od 1.1.2019 do 31.12.2019 so se uporabljale še določbe njenega normativnega dela (členi od 19 do 81), torej vse njene bistvene določbe. Od vključno 1.1.2020 dalje pa se KPOP v celoti ne uporablja več.

Delodajalci, ki jih je poleg KPOP zavezovala še katera druga kolektivna pogodba dejavnosti, se od 1.1.2020 dalje torej ravnajo izključno po določbah te druge kolektivne pogodbe dejavnosti. Delodajalci, ki od 1.1.2020 dalje nimajo nobene zavezujoče kolektivne pogodbe pa lahko sprejmejo interni pravilnik, v katerem uredijo vsaj pravice, katerih višine zakon ne ureja (vse obvezne dodatke ter stroške, povezane z delom) ter pravice, ki jih sami štejejo za pomembne oziroma jih želijo delavcem še vedno zagotavljati (na primer dodatne kriterije za odmero letnega dopusta, jubilejne nagrade in drugo).

ZDOPS je v sodelovanju z OZS pripravila vzorec internega pravilnika, ki ga je mogoče naročiti preko naše spletne strani ali preko elektronske pošte info@zdops.si.

Pogajanja za novo KPOP so se pričela jeseni 2020, vendar so zaradi pretekle epidemiološke situacije eno leto mirovala. Z nadaljevanjem pogajanj smo pričeli v oktobru 2021.

Neuradno prečiščeno besedilo zadnje veljavne KPOP

KPOP s komentarjem (Uradni list RS, št. 92/13 z dne 8. 11. 2013)

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!