Neprijavljenim članom so vidna le vprašanja. Ko ste v spletno stran prijavljeni, so vam na voljo tudi vsi odgovori.

Prijava za ZDOPS člane

Kdaj in na kakšen način se vlagajo prijave delavcev v obvezna socialna zavarovanja?

Ali je mogoče skleniti pogodbo o zaposlitvi brez javne objave?

Ali lahko tudi delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Kaj se vodi v Evidenci o stroških dela?

Kaj se vodi v Evidenci o zaposlenih delavcih?

Kaj se vodi v Evidenci o izrabi delovnega časa?

Kaj se vodi v Evidenci o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu?

Kakšna pravna sredstva ima delodajalec zoper odločbo o invalidnosti?

Katere kadrovske evidence mora voditi delodajalec in za koga?

Kakšen je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti?

Je pri postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga kakšna posebnost v primerjavi z razlogom invalidnosti?

Kaj pomeni za delodajalca kvotni sistem zaposlovanja invalidov?

Kako poteka postopek pred Komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Kako postopati v primeru, ko je delavec invalid ob poteku odpovednega roka v bolniškem staležu?

Katere dodatne pravice pripadajo delavcu invalidu v delovnem razmerju?

Kakšne so obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu iz razloga invalidnosti ali poslovnega razloga?

Na kaj mora biti delodajalec pozoren, pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi po nastanku invalidnosti delavca?

Kakšne možnosti ima delodajalec po nastanku invalidnosti delavca?

Kako postopati pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu, ki je hkrati tudi starejši delavec?

Delavcu, ki je v bolniški, čez teden dni poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas. Ali ga lahko odjavimo ob poteku pogodbe?

1 2 3
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!