Neprijavljenim članom so vidna le vprašanja. Ko ste v spletno stran prijavljeni, so vam na voljo tudi vsi odgovori.

Prijava za ZDOPS člane

Kakšen del dopusta in regresa pripada delavcu v primeru prenehanja delovnega razmerja med mesecem?

Na kaj je potrebno biti pozoren pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas?

Iz katerih razlogov se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Kakšne so dolžnosti samozaposlenih oseb na področju varnosti in zdravja pri delu?

Katere obveznosti delodajalca sodijo v zagotavljanje varnih delovnih razmer v delovnem razmerju?

V katerih primerih je delavcu mogoče podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Kdaj je mogoče opravljati dopolnilno delo?

Kdaj in na kakšen način se vlagajo prijave delavcev v obvezna socialna zavarovanja?

Ali je mogoče skleniti pogodbo o zaposlitvi brez javne objave?

Ali lahko tudi delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Kaj se vodi v Evidenci o stroških dela?

Kaj se vodi v Evidenci o zaposlenih delavcih?

Kaj se vodi v Evidenci o izrabi delovnega časa?

Kaj se vodi v Evidenci o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu?

Kakšna pravna sredstva ima delodajalec zoper odločbo o invalidnosti?

Katere kadrovske evidence mora voditi delodajalec in za koga?

Kakšen je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti?

Je pri postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga kakšna posebnost v primerjavi z razlogom invalidnosti?

Kaj pomeni za delodajalca kvotni sistem zaposlovanja invalidov?

Kako poteka postopek pred Komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi?

1 2 3 4
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!