Neprijavljenim članom so vidna le vprašanja. Ko ste v spletno stran prijavljeni, so vam na voljo tudi vsi odgovori.

Prijava za ZDOPS člane

Ali je delavec, starejši od 55 let, varovana kategorija pred odpovedjo?

Kako delodajalec ugotovi, katera kolektivna pogodba dejavnosti ga zavezuje?

Ali lahko delodajalec uporablja kolektivno pogodbo dejavnosti, ki ga ne zavezuje?

Ali je potrebno pri urejanju pravic delavcev uporabljati kolektivno pogodbo dejavnosti?

Delavec je odpoved pogodbe o zaposlitvi podal s sporočilom po telefonu. Na kakšen način ga lahko odjavimo?

Pod katerimi pogoji lahko delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Kako izračunamo odpravnino delavki, ki je bila zaposlena pri nas 1 leto in 2 meseca?

Delavec je podal predlog po sporazumnem prenehanju delovnega razmerja, s katerim se ne strinjamo. Kaj lahko storimo?

Kako odmeriti dopust in regres delavcu, ki dela krajši delovni čas od polnega, 6 uri na dan?

Za določen čas imamo zaposlenega delavca, ki že nekaj časa ne prihaja na delo. Nekajkrat se je oglasil na telefon z izgovori, zdaj ga niti na telefon ne moremo več dobiti. Kako naj postopamo?

Ali ima delavec pravico, da si pogodbo o zaposlitvi pred podpisom odnese domov in jo prebere?

Ali moramo prosto delovno mesto javno objaviti pri Zavodu RS za zaposlovanje?

Na kakšen način lahko podjetnik zaposlenega prezaposli na novoustanovljeno podjetje, katerega lastnik je sin podjetnika? Podjetnik bo še naprej posloval.

Katera opozorila v zvezi s prijavo delavca pri Zavodu RS za zaposlovanje, je delodajalec dolžan navesti v odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Ali lahko v času materinskega oz. starševskega dopusta podjetnica opravlja dejavnost, za katero je registrirana, enkrat tedensko?

Ali v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delavke, le tej pripada tudi odpravnina? Delavka v redni odpovedi predlaga sporazumno prenehanje, kako pa je v primeru, da se tak sporazum sklene?

Delodajalec bo zaradi upokojitve gostišče dal v najem svoji hčeri. Hči bo razširila dejavnost in isto dejavnost opravljala brez prekinitve v istih prostorih z isto opremo kot oče. Prenos podjetja ni predviden. Kaj se zgodi s 4 zaposlenimi pri delodajalcu (očetu)?

Delodajalec ima namen odpovedati pogodbo o zaposlitvi noseči delavki iz poslovnega razloga, ker zapira gostinski obrat in delavke ne potrebuje več. Ali to lahko stori?

Delavec se bo upokojil. S kakšnim dokumentom o tem seznani delodajalca oz. kakšen je pravilen način prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve?

Delodajalec je spremenil sedež podjetja in ga zanima, ali mora z delavci skleniti novo pogodbo o zaposlitvi ali aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi?

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!