Razvoj podpore MSP – Razvoj modela podpore malim in srednjim delodajalcem pri izboljševanju delovnega okolja ranljivim skupinam delavcev

 

Projekt Razvoj podpore MSP je bil odobren na javnem razpisu za izbor operacije »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja« za obdobje 2007 – 2013 v okviru 1. Razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 1.4. prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.

Izvajanje projekta je potekalo od 8. marca 2010 do 7. septembra 2012.

Naročnik projekta: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Upravičenci projekta:
Projekt je vodil in izvajal: URI SOČA (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča)
Projektna partnerja: ZDOPS (Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) in KNSS Neodvisnost (Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost)

Projekt je bil osredotočen na prepoznavanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj v delovnih okoljih in spodbujanju promocije zdravja ter sodelovanju vseh socialnih partnerjev na tem področju.

Izdane publikacije v sklopu izvedenih aktivnosti, analiz in študij:

  • Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (Skrajšana verzija študije),
  • Obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih (Izbor primerov dobre prakse v domačih in tujih podjetjih),
  • Poti do izboljšanja delovnega okolja (Izbrana poglavja za vodstva malih in srednje velikih podjetij),
  • Psihosocialna tveganja na delovnih mestih (Gradivo za strokovne delavce v malih in srednje velikih podjetjih),
  • Kako do boljšega počutja na delovnem mestu (Nekaj napotkov zaposlenim za prepoznavanje in lažje obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu).
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!