TRASDEM – Krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti kot prispevek h ključnim izzivom pri zaposlovanju ter socialni politiki v EU

 

Izvajanje projekta TRASDEM je potekalo od 1. decembra 2012 do 30. novembra 2013.

Naročnik projekta: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Nosilec projekta:
Trgovinska zbornica Slovenije (TZS)

Partnerji v projektu:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS)
Portugalska konfederacija trgovine in storitev, Portugalska (CCP)
Konfederacija trgovine iz Katalonije, Španija (CCC)
Slovensko deželno gospodarsko združenje, Trst, Italija (SDGZ)
Eurocommerce, Bruselj, Belgija

Cilji projekta so bili:

 • povečati zavedanje o pomenu socialnega dialoga med socialnimi partnerji v Sloveniji, Italiji, Španiji in Portugalski z namenom uspešnega soočanja z izzivi na področju trgovinske panoge v EU,
 • pospeševanje implementacije evropske zakonodaje v predpise držav (predstavnikov v projektu),
 • povečevanje razumevanja pomena prožnosti med socialnimi partnerji,
 • oblikovanje in izvajanje mednarodnega sodelovanja med socialnimi partnerji v Sloveniji, Italiji, Španiji in Portugalski ter evropskimi inštitucijami, ki bo prispeval k krepitvi socialnega dialoga na evropski ravni,
 • vključevanje evropske prakse na področju socialnega dialoga med partnerje v projektu.

Partnerji so se v okviru fleksibilnosti, kot so jo opredeljevala izhodišča projekta, osredotočili na sledeča področja:

 • modernizacija trga dela,
 • kakovost dela,
 • mobilnost in migracije,
 • zaposlovanje mladih,
 • aktivno staranje,
 • aktivno vključevanje v delo ter primerno delo.
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!