ProZDRAV – S spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih mest

 

Projekt ProZDRAV »S spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih mest« je bil odobren na Javnen razpisu za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Izvajanje projekta (operacije) je potekalo od 1. septembra 2013 do 10. oktobra 2014.

Naročnik projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Upravičenca projekta:
Projekt je vodil in izvajal ZDOPS (Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) v sodelovanju s projektnim partnerjem SOPS (Sindikat obrti in podjetništva Slovenije).

ZDOPS in SOPS pokrivata velik in raznolik segment gospodarskih panog, ki jim je skupni imenovalec obrt in podjetništvo, zato so projektne aktivnosti dosegle in učinkovale na obsežen sektor obrti.
Projekt pa ni bil usmerjen zgolj v tiste, ki opravljajo obrtno dejavnost, ampak tudi v vsa mikro in mala podjetja in zaposlene v slovenskem gospodarstvu – kjer se pokriva področje ozaveščanja, izvajanje načrta in s tem izvedba preventivnih aktivnosti za zmanjšanje abstinence in finančnega pritiska, tako na delodajalce, kakor tudi na stroške zdravstvenega zavarovanja.

Cilji projekta so bili povečati ozaveščenost o pomenu varnosti in zdravja pri delu v sektorju obrti in podjetništva, kar je vključevalo usposabljanja, gradiva, 2 natečaja (diplomska naloga in likovni izdelki OŠ) na temo varnosti in zdravja pri delu, izdelavo interaktivnih brezplačnih spletnih orodij OiRA za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu, promocijo in (mednarodno) medinstitucionalno sodelovanje.

Ciljane aktivnosti, ki zmanjšujejo raven tveganih ravnanj zaposlenih, izboljšana zdravstvena in varnostna ozaveščenost, vzročna zveza med vzroki in posledicami poklicnih bolezni, povezava med zdravstvenim stanjem zaposlenih in organizacijo dela, vodijo do izboljšanih delovnih pogojev, kar vse potrebuje večjo ozaveščenost in prenos dobrih praks iz slovenskega okolja in tujine. Vse to je bil predpogoj za to, da bi z nacionalno prilagoditvijo in uvedbo orodja OiRA prispevali k namenu in cilju tega razpisa.

Izdane publikacije oz. gradiva se nahajajo v zavihku Center znanja

Izdelana interaktivna brezplačna spletna orodja OiRA za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu se nahajajo na portalu za varnost in zdravje pri delu OSHA-MDDSZ.

Brezplačni spletni seminarji glede uporabe orodij OiRA se nahajajo v zavihku e-Učilnica

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!