Predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom

Z delom povezana kostno-mišična obolenja so eden od najpogostejših vzrokov za invalidnost in odsotnost z dela ter predstavljajo velik strošek...
Preberi več

Sporočanje podatkov ZPIZ in kršitve teh obveznosti

Za vsako vrsto zavarovancev je z zakonom določeno, kdo opravi prijavo v zavarovanje, kdo plačuje prispevke in kdo sporoča podatke...
Preberi več

V javni obravnavi predlog uredbe, ki določa merila za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine

Ministrstvo za infrastrukturo pojasnjuje, da je energetska revščina stanje, v katerem je gospodinjstvo, katerega dohodek je nižji od praga tveganja...
Preberi več

Poročanje o gostih in prenočitvah

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence...
Preberi več

Možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je FURS na testnem portalu eDavki objavil dokument REK-O obrazec za izplačila vrst...
Preberi več

Aktualne finančne podpore TMS EURES

Zavod RS za zaposlovanje obvešča o podporah za spodbujanje mobilnosti delovne sile v Evropi. Finančne podpore Targeted mobility scheme (TMS)...
Preberi več

Vlada predlaga spremembo Zakona o oskrbi s plini

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina je Ministrstvo za infrastrukturo...
Preberi več

Vlada določila besedilo Predloga zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da so v predlogu opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi...
Preberi več

Od 1.9.2022 naprej prijava nezgod in poškodb pri delu le še na portalu SPOT

S 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno...
Preberi več

Posebno obvestilo za ponudnike turističnih bonov in Bonov21, ki imajo rezervirane bone

FURS obvešča, da bo portal za unovčevanje turističnih bonov in Bonov21 v sistemu eDavki za unovčevanje rezerviranih bonov, ki jih...
Preberi več
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!