Razbremenitev regresa za letni dopust

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Katera opozorila v zvezi s prijavo delavca pri Zavodu RS za zaposlovanje, je delodajalec dolžan navesti v odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Delodajalec je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, kadar delavcu istočasno ne ponudi...
Read More

Ali lahko v času materinskega oz. starševskega dopusta podjetnica opravlja dejavnost, za katero je registrirana, enkrat tedensko?

Ne, opravljanje samostojne dejavnosti v času materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta je nezdružljivo s pravico do nadomestila po Zakonu o...
Read More

Ali v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delavke, le tej pripada tudi odpravnina? Delavka v redni odpovedi predlaga sporazumno prenehanje, kako pa je v primeru, da se tak sporazum sklene?

Ne, delavki odpravnina ne pripada, ker bo pogodba o zaposlitvi za določen čas prenehala veljati iz razlogov na njeni strani...
Read More

Delodajalec bo zaradi upokojitve gostišče dal v najem svoji hčeri. Hči bo razširila dejavnost in isto dejavnost opravljala brez prekinitve v istih prostorih z isto opremo kot oče. Prenos podjetja ni predviden. Kaj se zgodi s 4 zaposlenimi pri delodajalcu (očetu)?

V konkretnem primeru je predmet prenosa gostinski lokal v dejanskem smislu, kljub temu da do prenosa podjetja v pravnem smislu...
Read More

Delodajalec ima namen odpovedati pogodbo o zaposlitvi noseči delavki iz poslovnega razloga, ker zapira gostinski obrat in delavke ne potrebuje več. Ali to lahko stori?

Ne, noseči delavki pogodbe o zaposlitvi ni mogoče odpovedati iz poslovnega razloga. 115. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč...
Read More

Delavec se bo upokojil. S kakšnim dokumentom o tem seznani delodajalca oz. kakšen je pravilen način prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve?

Ob upokojitvi delavca bo seveda prenehalo delovno razmerje pri delodajalcu, zaradi česar je potrebno delodajalca o tem obvestiti oz. podati...
Read More

Delodajalec je spremenil sedež podjetja in ga zanima, ali mora z delavci skleniti novo pogodbo o zaposlitvi ali aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi?

Ne, nič od navedenega ni potrebno, v kolikor je prejšnji naslov delodajalca zapisan le v glavi pogodbe, pri pogodbenih strankah....
Read More

Elektronsko vlaganje vlog za delovna dovoljenja za državljane BiH

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Ali lahko delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, opravlja nadurno delo in delo v prerazporejenem delovnem času?

V konkretnem primeru je odgovor na vprašanje odvisen od razloga za delo s krajšim delovnim časom. V kolikor namreč delavec...
Read More
1 35 36 37 38 39 42
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!