Za določen čas imamo zaposlenega delavca, ki že nekaj časa ne prihaja na delo. Nekajkrat se je oglasil na telefon z izgovori, zdaj ga niti na telefon ne moremo več dobiti. Kako naj postopamo?

V konkretnem primeru boste morali izpeljati postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v kolikor seveda delavec ne bo podal odpovedi...
Read More

Ali ima delavec pravico, da si pogodbo o zaposlitvi pred podpisom odnese domov in jo prebere?

Seveda, temu je namenjena posebna določba v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, 17. člen). Delodajalec mora namreč delavcu izročiti pisni...
Read More

Ali moramo prosto delovno mesto javno objaviti pri Zavodu RS za zaposlovanje?

V skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, prosto delovno mesto oz....
Read More

Na kakšen način lahko podjetnik zaposlenega prezaposli na novoustanovljeno podjetje, katerega lastnik je sin podjetnika? Podjetnik bo še naprej posloval.

V kolikor ne gre za prenos dejavnosti na novoustanovljeno podjetje in bo torej podjetnik še naprej posloval v enakem obsegu,...
Read More

Razbremenitev regresa za letni dopust

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Katera opozorila v zvezi s prijavo delavca pri Zavodu RS za zaposlovanje, je delodajalec dolžan navesti v odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Delodajalec je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, kadar delavcu istočasno ne ponudi...
Read More

Ali lahko v času materinskega oz. starševskega dopusta podjetnica opravlja dejavnost, za katero je registrirana, enkrat tedensko?

Ne, opravljanje samostojne dejavnosti v času materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta je nezdružljivo s pravico do nadomestila po Zakonu o...
Read More

Ali v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delavke, le tej pripada tudi odpravnina? Delavka v redni odpovedi predlaga sporazumno prenehanje, kako pa je v primeru, da se tak sporazum sklene?

Ne, delavki odpravnina ne pripada, ker bo pogodba o zaposlitvi za določen čas prenehala veljati iz razlogov na njeni strani...
Read More

Delodajalec bo zaradi upokojitve gostišče dal v najem svoji hčeri. Hči bo razširila dejavnost in isto dejavnost opravljala brez prekinitve v istih prostorih z isto opremo kot oče. Prenos podjetja ni predviden. Kaj se zgodi s 4 zaposlenimi pri delodajalcu (očetu)?

V konkretnem primeru je predmet prenosa gostinski lokal v dejanskem smislu, kljub temu da do prenosa podjetja v pravnem smislu...
Read More

Delodajalec ima namen odpovedati pogodbo o zaposlitvi noseči delavki iz poslovnega razloga, ker zapira gostinski obrat in delavke ne potrebuje več. Ali to lahko stori?

Ne, noseči delavki pogodbe o zaposlitvi ni mogoče odpovedati iz poslovnega razloga. 115. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč...
Read More
1 41 42 43 44 45 48
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!