Delavec se bo upokojil. S kakšnim dokumentom o tem seznani delodajalca oz. kakšen je pravilen način prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve?

Ob upokojitvi delavca bo seveda prenehalo delovno razmerje pri delodajalcu, zaradi česar je potrebno delodajalca o tem obvestiti oz. podati...
Read More

Delodajalec je spremenil sedež podjetja in ga zanima, ali mora z delavci skleniti novo pogodbo o zaposlitvi ali aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi?

Ne, nič od navedenega ni potrebno, v kolikor je prejšnji naslov delodajalca zapisan le v glavi pogodbe, pri pogodbenih strankah....
Read More

Elektronsko vlaganje vlog za delovna dovoljenja za državljane BiH

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Ali lahko delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, opravlja nadurno delo in delo v prerazporejenem delovnem času?

V konkretnem primeru je odgovor na vprašanje odvisen od razloga za delo s krajšim delovnim časom. V kolikor namreč delavec...
Read More

Delavec se je poškodoval pri opravljanju dopolnilnega dela. Ali je tudi pri prvem delodajalcu, kjer dela polni delovni čas, upravičen do nadomestila plače v višini 100 % osnove za primeru poškodbe pri delu?

V konkretnem primeru ima delavec sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi oziroma ima dva delodajalca, in sicer pri prvem ima sklenjeno...
Read More

Kakšen del dopusta in regresa pripada delavcu v primeru prenehanja delovnega razmerja med koledarskim letom?

Ne glede na razlog prenehanja delovnega razmerja, pripada delavcu, ki mu delovno razmerje preneha med koledarskim letom, sorazmerni del letnega...
Read More

Prenehanje veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Novela zakona o minimalni plači

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Varstvo osebnih podatkov – nova spletna stran in brezplačno telefonsko svetovanje malim in srednjim podjetjem

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Ali v primeru sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, delavcu pripada pravica do nadomestila za brezposelnost?

Ne, delavcu v primeru sporazumnega prenehanja delovnega razmerja ne pripada pravica do denarnega nadomestila. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)...
Read More
1 42 43 44 45 46 48
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!