Delavca smo zaposlili na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pri čemer je v pogodbi o zaposlitvi določba, da se pogodba sklepa s 1.3.2008 in sicer za dva meseca z možnostjo podaljšanja.

Naš kadrovski referent ni pogodbe podaljšal, prav tako, pa delavca ni obvestil o prenehanju pogodbe in delavec je delal naprej...
Read More

Kako se odmerja letni dopust po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo in v čem se razlikuje od Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci?

Vsi delodajalci so dolžni  najkasneje do 31. marca, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, delavce pisno obvestiti o odmeri letnega...
Read More

Ali delavcem, ki delajo na terenu pripada dnevnica?

Do dnevnice so upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje. Dnevnica predstavlja povračilo stroškov, ki so jih delavci imeli...
Read More

Ali se dodatek za delovno dobo izplačuje od celotnih ur, vključno npr. dopust in bolniška, ali le od ur, ki jih je delavec dejansko oddela v mesecu?

Za osnovo za izračun dodatkov za delovno dobo je osnovna plača delavca po pogodbi o zaposlitvi oz. ustrezna urna postavka,...
Read More

V katerih primerih je delodajalec upravičen do refundacije nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme ZZZS ?

Kakšna je osnova in višina nadomestila plače delavcu? Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela imajo na podlagi...
Read More

Član, obrtnik sprašuje kdaj in kako lahko nekdo dela pri njem po podjemni pogodbi in na kaj je potrebno biti pri sklepanju podjemne pogodbe pozoren?

Obrtniki in podjetniki se mnogokrat soočajo s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se...
Read More

28. marec 2014, Radenci, Hotel Radin – XV. posvet delodajalcev

28. marec 2014, Radenci, Hotel Radin - XV. posvet delodajalcev Drugi dan tradicionalnega XV. Posveta delodajalcev je potekal v hotelu...
Read More

Dopolnitev odredbe o določitvi poklicev

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/18

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Delavnica Odpravimo konflikte

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!