Spremembe in dopolnitve KPOP

[column parallax_bg="disabled" parallax_bg_inertia="-0.2" extended="" extended_padding="1" background_color="" background_image="" background_repeat="" background_position="" background_size="auto" background_attachment="" hide_bg_lowres="" background_video="" vertical_padding_top="0" vertical_padding_bottom="0" more_link="" more_text="" left_border="transparent" class="" id=""...
Read More

Kakšne ugodnosti zakon predvideva za manjše delodajalce?

ZDR v 3. odst. 5. člena določa, da se za manjšega delodajalca šteje tisti, ki zaposluje deset ali manj delavcev....
Read More

Kakšna je razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo?

Določila glede konkurenčne prepovedi se urejajo v pogodbah o zaposlitvi, zato vam v odgovoru opredeljujemo, kakšna je zakonska prepoved konkurenčne...
Read More

Mož in žena se z enim avtom dnevno vozita na delovno mesto iz istega naslova. Komu in v kakšni višini pripada povračilo stroškov za prevoz na in z dela?

Zakon o delovnih razmerjih je v tem primeru zelo jasen. Nalaga delodajalcu, da mora vsakemu delavcu posebej zagotoviti povračilo stroškov prevoza...
Read More

Kako je s povračilom stroškov za prevoz v primeru, če prevoz na delo in z dela organizira delodajalec?

Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu nalaga delodajalcu, da delavcu zagotovi povračilo stroškov v zvezi z delom, tako tudi prevoz na...
Read More

Kakšna odpravnina pripada delavcu v primeru zaprtja/likvidacije?

Pravico do odpravnine določa Zakon o delovnih razmerjih v 107. členu, višino odpravnine pa določa v 109. členu. Osnova za...
Read More

Kako vpliva novela Zakona o tujcih na postopek izdaje delovnih dovoljenj?

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Ztuj-1D) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2008. Veljati začne...
Read More

Delavec se bo upokojil. Tudi v bodoče bi ga potrebovali. Zanima nas kakšne so možnosti v zvezi z zaposlitvijo upokojenca in:

- pod katerimi pogoji se lahko upokojenec, ki prejema pokojnino, pogodbeno zaposli ali pa zaposli za določen čas, - kakšno...
Read More

Delavca smo zaposlili na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pri čemer je v pogodbi o zaposlitvi določba, da se pogodba sklepa s 1.3.2008 in sicer za dva meseca z možnostjo podaljšanja.

Naš kadrovski referent ni pogodbe podaljšal, prav tako, pa delavca ni obvestil o prenehanju pogodbe in delavec je delal naprej...
Read More

Kako se odmerja letni dopust po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo in v čem se razlikuje od Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci?

Vsi delodajalci so dolžni  najkasneje do 31. marca, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, delavce pisno obvestiti o odmeri letnega...
Read More
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!