Dodatek h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije

V Uradnem listu RS št. 4/2023 z dne 19.1.2024 je bil objavljen Dodatek št. 16. h Kolektivni pogodbi dejavnosti elektroindustrije...
Read More

AJPES: Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2023 je na voljo

AJPES obvešča, da je aplikacija za predložitev letnih in drugih poročil za vse vrste poslovnih subjektov že na voljo. Na...
Read More

Spremembe Tarife nadomestil za storitve AJPES

V Uradnem listu RS št. 3 z dne 16. 1. 2024 so bile objavljene Spremembe tarife nadomestil za storitve, ki...
Read More

Prijava v obvezna socialna zavarovanja tujcev brez enotnega dovoljenja za prebivanje in delo – poplave in zemeljski plazovi 2023

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ul. RS, št. 95/23 in 117/23,...
Read More

Novosti pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za zadržanosti od vključno 1. 1. 2024 dalje

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS, Ul.RS 136/2023), ki je...
Read More

Prenehanje uporabe zavarovalne podlage 002 za napotene delavce

Dne 29. 12. 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 135/2023 objavljen Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem...
Read More

Objavljen količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, ki določa znesek regresa za prehrano med delom

V Uradnem listu RS št. 2/2024 z dne 12.1.2024 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-december...
Read More

Vabljeni k sodelovanju na mednarodnem spletnem sejmu »Seize the Summer with EURES«

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da mreža EURES znova organizira brezplačen mednarodni spletni sejem »Seize the Summer with EURES« s...
Read More

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12.1.2024 so objavljene Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (pogodba ima...
Read More

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12.1.2024 je objavljen Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije...
Read More
1 3 4 5 6 7 48
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!