Objavljen količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, ki določa znesek regresa za prehrano med delom

V Uradnem listu RS št. 2/2024 z dne 12.1.2024 je bil objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-december...
Read More

Vabljeni k sodelovanju na mednarodnem spletnem sejmu »Seize the Summer with EURES«

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da mreža EURES znova organizira brezplačen mednarodni spletni sejem »Seize the Summer with EURES« s...
Read More

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12.1.2024 so objavljene Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (pogodba ima...
Read More

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12.1.2024 je objavljen Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije...
Read More

Prenehanje veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Z dnem 31. 12. 2023 je prenehala veljati Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki je bila sklenjena za...
Read More

Podjetniki in podjetja, ne pozabite na obračun novega obveznega zdravstvenega prispevka

Za obdobje od januar 2024 dalje bodo zavezanci za obračun obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje prvič obračunali tudi novi obvezni...
Read More

Poročanje podatkov za odmero dohodnine za leto 2023

Izplačevalci dohodkov so morali davčnemu organu v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev do 31. 12....
Read More

Razprava o davčni reformi je hkrati razprava o konkurenčnem in predvidljivem poslovnem okolju

Gospodarstvo je v Sloveniji že danes po efektivni stopnji obdavčitve z davkom od dohodka pravnih oseb bolj obremenjeno kot v...
Read More

ZRSZ obvešča: Obvezna uporaba dvojezičnih pogodb pri zaposlovanju delavcev iz BiH

V skladu s sklepom meddržavne komisije o izvajanju Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji je od 8....
Read More

Vabljeni na strokovni posvet Gospodarskega kroga “V pričakovanju davčne reforme” – 10.1.2024

GOSPODARSKI KROG »V pričakovanju davčne reforme« Sreda, 10. januarja 2024 od 10.00 do 12.00 Cankarjev dom, Klub CD, Prešernova cesta...
Read More
1 5 6 7 8 9 49
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!