Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) je neprofitna organizacija, ustanovljena z namenom pospeševanja dejavnosti članov združenja zlasti z vidika:
– zagotavljanja socialnega miru;
– čim ustreznejše ureditve delovno-pravnih razmerij za delodajalsko stran;
– ter dosego socialnega sporazuma o temeljnih socialnoekonomskih vprašanjih.

 

Delo ZDOPS temelji na naslednjih vrednotah:

Kvaliteta, znanje, pravočasnost
Nudimo kakovostne storitve na področju delovnega prava, varnosti in zdravja pri delu, zaposlovanja tujcev in invalidov. Svojim članom zagotavljamo pravočasne, popolne in zaupanja vredne informacije, ki jim pomagajo pri hitrem, pravilnem in kvalitetnem odločanju.

Povezovanje in zastopanje interesov
V nacionalnih in mednarodnih organih zastopamo interese svojih članov in malega gospodarstva. Svoje člane združujemo in povezujemo med seboj. Gradimo skupnost z namenom sodelovanja in krepitve MSP sektorja v Sloveniji.

Zagotavljanje socialnega miru
Socialni mir zagotavljamo preko socialnega dialoga, kjer poskušamo uravnotežiti interese s ciljem doseganja konkurenčnosti malega gospodarstva in dolgoročne blaginje.

 

ZDOPS skupno z ostalimi delodajalskimi organizacijami zastopa interese članov pri nastajanju in spreminjanju zakonodaje Republike Slovenije oziroma prilagajanju slovenske zakonodaje pravnemu redu EU, predvsem sistema delovnih razmerij.

Pretežen del teh aktivnosti, zlasti pri doseganju soglasja glede okvirov socialne in ekonomske politike, se izvaja v Ekonomsko socialnem svetu. ZDOPS se aktivno vključuje tudi v odbore in organe, v katere imenuje predstavnike Ekonomsko socialni svet.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!