Članstvo v organizacijah RS

Predstavniki Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so člani v organih naslednjih organizacij:

Državni svet Republike Slovenije – predstavnik: Igor Antauer

Ekonomsko socialni svet Republike Slovenije (ESS) – predstavnika: Drago Delalut, Nina Ličar

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) – predstavnik: Igor Antauer

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) – predstavnika: Drago Delalut, Samo Fakin

Nacionalna mreža RS za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu – predstavnik: Igor Antauer

Komisija za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu – predstavnica: Danica Novak

 

Članstvo v mednarodnih organizacijah

Predstavniki Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so člani ali namestniki v organih naslednjih mednarodnih organizacij:

Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu
(ACSH – Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work) – član: Igor Antauer

Svetovalni odbor za koordinacijo sistemov socialne varnosti
(ACSSSC – Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems) – članica: Nataša Cvetek

Mednarodna organizacija dela
(ILO – International Labour Organization)
Občasna udeležba predstavnika ZDOPS v tripartitni delegaciji na letni konferenci v Ženevi.

Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu
(EU-OSHA) European Agency for Safety and  Health at Work s sedežem v Bilbau – član: Igor Antauer

Odbor Evropskega socialnega sklada
(ESF) European Social Fund Committee – namestnica člana: Nataša Cvetek

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev
(EUROFOUND) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions s sedežem v Dublinu – namestnik člana: Igor Antauer

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!