Članstvo v organizacijah RS

Predstavniki Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so člani v organih naslednjih organizacij:

Državni svet Republike Slovenije – predstavnik: Marko Lotrič (predsednik Državnega sveta)

Ekonomsko socialni svet Republike Slovenije (ESS) – predstavnika: Marko Lotrič, Nataša Cvetek

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) – predstavnika: Drago Delalut (predsednik Skupščine), Samo Fakin

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) – predstavnica: Ana Jelančič

Nacionalna mreža RS za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu – predstavnik: Igor Antauer

Komisija za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu – predstavnica: Danica Novak

 

Članstvo v mednarodnih organizacijah

Predstavniki Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so člani ali namestniki v organih naslednjih mednarodnih organizacij:

Svetovalni odbor za koordinacijo sistemov socialne varnosti
(ACSSSC) Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems – članica: Nataša Cvetek

Odbor Evropskega socialnega sklada
(ESF) European Social Fund Committee – namestnica člana: Nataša Cvetek

Mednarodna organizacija dela
(ILO) International Labour Organization
Občasna udeležba predstavnika ZDOPS v tripartitni delegaciji na letni konferenci v Ženevi.

Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu
(EU-OSHA) European Agency for Safety and  Health at Work – član: Igor Antauer

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev
(EUROFOUND) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – namestnik člana: Igor Antauer

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!