Članstvo v organih oz. organizacijah RS

Predstavniki Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so člani v organih naslednjih organizacij:

Državni svet Republike Slovenije (predsednik Državnega sveta)

Ekonomsko socialni svet Republike Slovenije (ESS)

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (predsednik Skupščine) in v območnih svetih ZZZS

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)

Nacionalna mreža RS za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu

Komisija za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu

 

Članstvo v mednarodnih organih oz. organizacijah

 

Svetovalni odbor za koordinacijo sistemov socialne varnosti
(ACSSSC) Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems

Odbor Evropskega socialnega sklada
(ESF) European Social Fund Committee

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev
(EUROFOUND) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

SMEunited evropska reprezentativna organizacija delodajalcev v obrti in MSP                                                                                                           SMEunited European social partner representing employers’ interest of Craft and SMEs

 

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!