Spremembe izjem od karantene na domu

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 se spreminja tako, da se dodaja nove izjeme, ko osebam kljub visokorizičnemu stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ni treba v karanteno. Spremembe odloka veljajo od 19.1.2022.

Poleg izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku, ki veljajo od 10.1.2022 za osebo, ki:

 1. je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,
 2. je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
 3. je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepivaCOVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Vrsti red izpolnjevanja tega pogoja po pojasnilih MZ ni pomemben, torej ali je oseba najprej polno cepljena in nato prebolela ali obratno

Se tako od 19.1.2022 določajo še naslednje izjeme za osebo, ki:

 1. je zaposlena ali delo opravlja na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju 7 dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravi presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje) na delovnem mestu in uporablja zaščitno masko tipa FFP2. Oseba iz prejšnjega stavka mora o visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 nemudoma obvestiti delodajalca,
 2. gre za učenca, dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan stik s povzročiteljem COVID-19 v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji in v obdobju 7 dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji vsakodnevno opravi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, razen če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev, dijakov, študentov ali udeležencev izobraževanja odraslih. Smiselno enako velja za učence ali dijake pri obšolskih dejavnostih,
 3. gre za predšolskega otroka, pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan stik s povzročiteljem COVID-19 v vrtcu, razen če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30% predšolskih otrok.

Manjše spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati 19.1.2022.

Spremembe testiranja v vzgojno-izobraževalnem programu so za učence/dijake/študente/udeležence izobraževanja odraslih posledica Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, o katerem si lahko preberete v naši novici TU. Navedenim osebam se v skladu z omenjenim odlokom ni potrebno pogosteje presejalno testirati s HAG testom za samotestiranje, če:

 • izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali pogoj prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem po Odloku o izjemah od karantene na domu ali
 • izpolnjen pogoj testiranja izkazujejo z dokazilom o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur odvzema brisa.

Manjša sprememba Odloka pa se nanaša tudi na ukrepe pri prevozu potnikov, o katerih smo že pisali v novici, ki je dostopna na naši spletni strani TU. Po novem namreč v vozilih kategorije M2 in M3 ne bo več potrebno, da je število registriranih sedežev zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom, če je voznikov delovni prostor ograjen z zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Karantene ob vstopu v državo od 17.1.2022 ne bo več mogoče predčasno prekiniti

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati 17.1.2022.

Zaradi skrajšanja trajanja karantene na domu z 10 na 7 dni je črtana možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom PCR. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, torej karantene ne more več predčasno prekiniti z negativnim PCR testom in traja polnih 7 dni.

Več informacij o prehajanju meja je dostopnih na povezavi Prehajanje meja | GOV.SI.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje: ne pozabite oddati vloge za povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene/višje sile za leto 2021

Za povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za obdobje od 1.7. do 31.12.2021 mora upravičenec preko eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena) najpozneje do 15.1.2022, za obdobje od 1.1. do 28.2.2022 pa v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15.7.2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

V novici z dne 27.12.2021 so na voljo podrobnejše informacije.

Sprememba pojasnila FURS glede subvencije HAG testov za samotestiranje

FURS je 12.1.2022 spremenil razlago v zvezi z upravičenim obdobjem, v katerem so lahko kupljeni hitri testi za samotestiranje in o času porabe teh testov po PKP10 (ZDUPŠOP). Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni kadarkoli do 31.01.2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje. Zakon namreč časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za samotestiranje ne določa. Posledično je FURS v svojih pojasnilih TU  spremenil odgovor na vprašanje št.13:

13. Ali se mora subvencija za nakup hitrih testov porabiti za hitre teste, ki bodo nabavljeni  v prihodnosti ali tudi za hitre teste nabavljene od uveljavitve zakona do oddaje izjave ter kakšen je rok za porabo prejetih subvencij?

Upravičenec odda izjavo (v njej se izjavi o dejstvu, da je upravičenec do pomoči za hitre teste, o številu delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov in o znesku pomoči, za katero zaproša) do 15. 2. 2022 in pomoč se mu izplača v enkratnem znesku najpozneje do 31. 3. 2022. Zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za samotestiranje. Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni do 31.01.2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.

Krajša veljavnost testov pri vstopu v Slovenijo

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati 10.1.2022.

Spreminja se pogoj testiranosti za vstop v Slovenijo brez karantene, in sicer se skrajšuje veljavnost PCR testa na 48 ur od odvzema brisa in HAG testa na 24 ur od odvzema brisa (kot to že velja za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Sloveniji). Pogoja cepljenja in prebolelosti se ne spreminjata.

Skrajšuje se trajanje karantene iz dosedanjih 10 na 7 dni. Pri predčasni prekinitvi karantene ni sprememb. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno predčasno prekine z negativnim testom PCR. Testiranje pa se sme opraviti najprej 5. dan po napotitvi v karanteno na domu.

Ukinjajo se strožji pogoji vstopa in karantene, ki so veljali za prihode iz nekaterih južnoafriških držav zaradi različice omikron, prav tako ni več seznama teh tveganih držav.

Spremembe pri javnem prevozu potnikov

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa pogoje uporabe javnega prevoza potnikov v skladu s priporočili NIJZ. Odlok začne veljati 10.1.2022, besedilo pa je dostopno na povezavi TU.

Odlok določa, da je uporaba javnega prevoza potnikov dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in ob uporabi zaščitne maske.

Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri prevozih potnikov se vstopa pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

V  javnem prevozu oseb v železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

Od ponedeljka skrajšane karantene

Vlada je s sklepom o določitvi trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19 določila čas trajanja karantene na domu, in sicer to obdobje traja 7 dni. Ta sklep začne veljati 10.1.2022.

Karantene, ki so bile odrejene pred tem datumom še vedno trajajo 10 dni.

Sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu

Vlada je sprejela Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati 7.1.2022, uporabljati pa se začne 10.1.2022.

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 določa, da se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če:

 • je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,
 • je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
 • je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Vrsti red izpolnjevanja tega pogoja po pojasnilih MZ ni pomemben, torej ali je oseba najprej polno cepljena in nato prebolela ali obratno.

Solidarnostni dodatek za upokojence po PKP10

MDDSZ obvešča, da bo izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem, ki ga predvideva PKP10, izvedeno 14.1.2022. Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2021.

Solidarnostni dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) izplačal 14. januarja 2022, in sicer v treh različnih višinah:

 • za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini do 523,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300,00 evrov,
 • za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini med 523,01 in 628,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 230,00 evrov ter
 • za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini med 628,01 in 732,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130,00 evrov.

Na spletni strani zavoda je objavljenih več informacij o izplačilu solidarnostnega dodatka po PKP10.

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni po PKP10

Kot smo vas že obvestili je PKP10 podaljšal ukrep bolniške odsotnosti do 3 dni brez bolniškega lista, in sicer do 28.2.2022 ter predvidel tudi možnost dodatnega podaljšanja ukrepa s sklepom še za največ 3 mesece.

Delavec je tako lahko tudi v obdobju od 1.1.2022 do 28.2.2022 ( v primeru podaljšanja, pa tudi v podaljšanem obdobju) odsoten z dela zaradi bolezni, brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, do 3 zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Nadomestilo se refundira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahteve po povračilu. Zahtevo se vloži v elektronski obliki pri ZZZS, najpozneje 3 mesece po preteku ukrepa.

Vse o samem ukrepu, postopku uveljavljanja in nadomestilu si lahko preberete v obvestilu ZZZS TU, več o postopku refundacije nadomestila plače pa na povezavi TU.

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju

FURS je objavila pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, ki so dostopni na povezavi TU

Vlada sprejela novo uredbo o načinu unovčitve turističnega bona

Zaradi podaljšanja turističnih bonov v PKP 10, je Vlada RS sprejela novo Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov.

Uredba velja od 1.1.2022 do 30.7.2022, besedilo pa je dostopno na povezavi TU.

Do bona je upravičena oseba, ki do vključno 31.12.2021 ni delno ali v celoti izkoristila bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma. Izkoristi ga lahko do vključno 30.6.2022. Do enakega dne so unovčljivi tudi v letu 2021 izdani boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, športa, kulture in turizma. Več o turističnih BON-ih in BON-ih 21 si lahko preberete na spletni strani FURS TU.

Podaljšanje ukrepov karantene in višje sile za zaposlene do konca marca 2022

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani 28.12.2021 objavil informacijo glede podaljšanja ukrepov karantene in višje sile do konca marca 2022.

Kot smo vas obvestili, je bil v Uradnem listu RS že objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanja, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP). Z zakonom (7. in 8. člen, sprememba ZNUPZ) se do 31. 3. 2022 podaljšujejo obdobje upravičenosti in roki za vložitev vlog za karanteno/višjo silo za zaposlene.

Zavod sporoča, da je od polnoči že omogočeno oddajanje vlog na Portalu za delodajalce (karantena/višja sila) tudi za prve tri mesece leta 2022.

Še vedno pa velja, da je rok za oddajo vloge 8 dni od nastanka (prvega dne) odsotnosti delavca (1. odstavek 29. člena ZNUPZ).

PKP 10 objavljen v Uradnem listu

Kot smo vas že obvestili je Državni zbor 27.12.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP). Zakon je bil včeraj objavljen v Uradnem listu in začne veljati danes 30.12.2021. Besedilo zakona je dostopno TU.

Pomembnejši ukrepi za gospodarstvo so naslednji:

 

 1. Subvencija za nakup HAG testov za samotestiranje
 • upravičenec je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, in sicer za HAG teste za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je pridobljen certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU
 • višina pomoči znaša 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršnikoli drugi podlagi opravlja delo pri delodajalcu in se mora samotestirati
 • kot delavec šteje tudi samozaposlena oseba, družbeni poslovodna oseba, kmet, posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, in verski uslužbenci
 • ukrep velja od 8.11.2021 do 31.1.2022 in se lahko s sklepom podaljša še za največ 5 mesecev
 • sredstva se lahko porabi izključno za nakup hitrih testov za samotestiranje
 • za izplačilo upravičenec preko FURS vloži IZJAVO, v kateri navede tudi št. delavcev, in sicer najkasneje do 15.2.2022 (v primeru podaljšanja ukrepa pa v 15 dneh po izteku podaljšanega roka)
 • FURS izplača pomoč najkasneje do 31.3.2022 (v primeru podaljšanja ukrepa v 30 dneh po prejemu izjave)
 • če upravičenec naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči ali sredstev ni namensko porabil, o tem obvesti FURS in vrne znesek pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe
 • za navajanje neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov ali za nenamensko porabo sredstev je zagrožena globa v višini od 4.000 do 100.000 EUR za pravno osebo, od 2.000 do 50.000 EUR za samozaposleno osebo ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter v višini od 400 do 4.000 EUR za odgovorno osebo in posameznika

 

 1. Karantena/višja sila za zaposlene
 • ukrep povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti kot posledice karantene ali višje sile zaposlenega se podaljšuje do 31.3.2022
 • predvidena je možnost še dodatnega podaljšanja ukrepa s sklepom za obdobje največ 3 mesecev
 • karantena/višja sila za zaposlene in samozaposlene/družbenike poslovodne osebe je zdaj enotno urejena

Ukrep je torej le podaljšan, več o vsebini ukrepa pa si lahko preberete v naših novicah, in sicer za zaposlene TU in za samozaposlene/družbenike poslovodne osebe v novici TU.

 

 1. Ukrep bolniške do 3 dni brez bolniškega lista
 • ukrep, ki je bil prvič sprejet v PKP5 in nato še v PKP8, se podaljšuje do 28.2.2022
 • zakon predvideva tudi možnost dodatnega podaljšanja s sklepom za največ 3 mesece

Delavec je tako lahko tudi v obdobju od 1.1.2022 do 28.2.2022 ( v primeru podaljšanja, pa tudi v podaljšanem obdobju) odsoten z dela zaradi bolezni, brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, do 3 zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Nadomestilo se refundira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahteve po povračilu. Zahtevo se vloži v elektronski obliki pri ZZZS, najpozneje 3 mesece po preteku ukrepa.

Delavec o odsotnosti pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec v času odsotnosti ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati izven kraja svojega bivanja, saj mu v tem primeru nadomestilo ne pripada.

Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Glede povračila nadomestila plače se uporabijo določbe ZDR-1 in ZZVZZ (do 30 delovnih dni v breme delodajalca od prvega dne dalje).

Šteje se, da je pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni izkoriščena tudi, kadar je koriščena manj kot tri zaporedne delovne dni (npr. delavec je odsoten en dan ali dva zaporedna dneva).

 

 1. Ureditev obveščanja o delu na domu
 • ukrep, ki ga je poznal že PKP6 in nato ponovno PKP8, je podaljšan in velja tudi v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022

Delodajalec mora torej, pred začetkom dela delavca na domu, obvestiti Inšpektorat RS za delo o:

 • podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
 • podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
 • morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, obvestilo vložijo elektronsko, preko SPOT (eVem).

 

 1. Podaljšana izraba letnega dopusta
 • delavec ima v primerih iz 54. člena ZIUPOPDVE / PKP7 (javni uslužbenci / zdravstveni delavci) in 4. odstavka 162. člena ZDR-1 (odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka), pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1.4.2022
 • delavec, ki niti dopusta v trajanju najmanj dveh tednov, ni mogel izrabiti v rokih, ki jih določa ZDR-1, zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ima pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31.12.2022

 

Omenjamo še nekatere druge ukrepe, in sicer:

 1. podaljšanje turističnih bonov iz PKP3: možnost koriščenja še do 30.6.2022
 2. podaljšanje ukrepov na področju finančnih spodbud in investicij: finančne spodbude po ZIUOOPE se podaljšujejo do 30.6.2022, investicije za zagon gospodarstva po IZOOPIZG pa do 31.12.2022
 3. predvideni so tudi nekateri solidarnostni dodatki: za upokojence, ogrožene posameznike, za posebej ranljive skupine. Dodali pa so tudi podaljšanje solidarnostnega dodatka za novorojence, in sicer do vključno 30.6.2023.

 

Lahko si preberete tudi novico, dostopno na spletni strani MDDSZ TU.

1 2 3 11
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!