Sprejet nov Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

Minister za zdravje je izdal nov Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, ki velja od 16.10.2021 do 31.12.2021. Pravilnik določa način izvedbe testa PCR ter poročanje in posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov izvedbe navedenih testov.

S Pravilnikom se med drugim določa, da pacienta na test PCR lahko napoti izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog. Če izvajalec ne more zagotoviti odvzema brisa znotraj 24 ur od napotitve, pacienta napoti k drugemu izvajalcu, ki ima proste zmogljivosti, vendar se morata oba izvajalca o tem in o načinu medsebojnega obveščanja glede napotitve predhodno dogovoriti.

Potrdilo EU DC o testu PCR v pisni obliki izvajalec zagotovi najpozneje v 3 urah po avtorizaciji izvida testa PCR. Izvajalec tudi vsakemu pacientu brezplačno zagotovi izpis in prevzem potrdila EU DC v papirni obliki v okviru delovnega časa izvajalca. V primeru pozitivnega izvida testa PCR, izvajalec pacientu potrdilo o prebolelosti pošlje brezplačno po pošti najpozneje v 10 dneh po avtorizaciji izvida testa PCR. Izpis potrdil EU DC se lahko opusti le na željo pacienta.

Celotno besedilo Pravilnika je dostopno TUKAJ.

Spremembe Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 temelji na predlogu NIJZ, da se v Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 črta obdobje trajanja vzpostavitve zaščite po cepljenju proti COVID-19, ki je bilo določeno na 9 mesecev. Trajanje zaščite po cepljenju za potrebe konkretnega Odloka velja neomejeno, dokler ne bodo znana nova dejstva in bo jasno kdaj je potreben poživitveni odmerek.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 16.10.2021.

Ukrep skrajšanega polnega delovnega časa ni bil podaljšan

Zaradi vse več vprašanj naših članov pojasnjujemo, da ukrep subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa po ZIUPGT ni bil podaljšan v oktober in se je posledično iztekel 30.9.2021.

Navedeno pomeni, da ukrepa ne morejo več koristiti niti delodajalci, ki so bili v času veljavnosti ukrepa (v skladu s 26. členom ZIUPGT), upravičeni do izvajanja skrajšanega polnega delovnega časa tudi, če jim delno povračilo nadomestila plače po zakonu ni bilo dodeljeno oziroma zanj sploh niso zaprosili.

Ukrep bi se sicer na podlagi zakona lahko največ enkrat podaljšal še za obdobje 3 mesecev, vendar najdlje do 31.12.2021, ampak se vlada za to ni odločila.

Delodajalec mora zahtevek za povračilo izplačanega nadomestila plače, na podlagi predhodno že izdanega sklepa o povračilu nadomestila plače, vložiti najkasneje do 30.6.2022.

Vlada 29.9.2021 ponovno spremenila Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 30.9.2021.

Spremembe so le pri uporabi zaščitne maske, in sicer:

 1. ob pogoju izpolnjevanja pogoja PCT gostom v zaprtih javnih krajih in prostorih, kjer se nudi tudi hrana in pijača, ni treba uporabljati zaščitne maske (spremenjena 11. točka 1. odstavka 12. člena Odloka). Izjema velja za vse zaprte javne kraje in prostore, ne glede na to, ali gre za gostinsko dejavnost, ki se opravlja v zaprtih prostorih ali za pogostitev na prireditvah v zaprtih prostorih. Torej, izjema uporabe zaščitne maske velja za zaprte javne kraje in prostore le, če sta istočasno izpolnjeni dve zahtevi: prva zahteva je, da gosti izpolnjujejo pogoj PCT in druga zahteva je, da se v teh prostorih in krajih nudi hrana in pijača. Po pojasnilu Ministrstva za zdravje so javni prostori in kraji tisti prostori in okolja do katerih ima vsakdo dostop. Javni prostor je prostor, ki je dostopen širši javnosti ali prostor za skupno uporabo, ne glede na lastništvo ali pravico do dostopa.
 2. kot izjemo od obveznega nošenja mask se doda osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj (nova 12. točka 1. odstavka 12. člena Odloka)

Izjeme glede karantene na domu

Za nalezljivo bolezen covid-19 se pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, izvaja karantena na domu, ki traja 10 dni od zadnjega visoko tveganega stika.

Ministrstvo za zdravje je zaradi več sprememb in dopolnitven odloka objavilo strnjene izjeme za karanteno zaradi visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo na virus SARS-CoV-2, ki so:

 • osebe, ki so prebolele covid-19 in je od začetka bolezni (oz. od pozitivnega rezultata testa na okužbo s SARS-CoV-2, v kolikor je pri osebi okužba potekala brez simptomov) minilo manj kot 6 mesecev (180 dni);
 • osebe, ki so bile cepljene proti covid-19, če je od vzpostavitve zaščite proti covid-19 minilo manj kot 9 mesecev. Zaščita se vzpostavi:
  – 7 dni po drugem odmerku cepiva Comirnaty (Biontech/Pfizer);
  – 14 dni po drugem odmerku cepiva Spikevax (Moderna);
  – 14 dni po cepljenju s cepivom COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson in Johnson/JanssenCilag);
  – 15 dni po drugem odmerku cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) ali Covishield (Serum Institute of India/AstraZeneca);
  – 14 dni po drugem odmerku cepiva Sputnik V (Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology);
  – 14 dni po drugem odmerku cepiva CoronaVac (Sinovac Biotech);
  – 14 dni po drugem odmerku cepiva COVID-19 Vaccine (Sinopharm);
 • prebolevniki covid-19, ki so bili v obdobju 6 mesecev (180 dni) od začetka bolezni (oz. od pozitivnega rezultata testa na okužbo s SARS-CoV-2) cepljeni z enim odmerkom cepiva proti covid-19 in je od cepljenja minilo manj kot 9 mesecev.

______________________________
Opredelitev visoko tveganega stika:
– osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
– zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,
– drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
– bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi…),
– potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra.

Testiranje za opravljanje dela

Ministrstvo za zdravje je prejšnji teden tudi javno objavilo pojasnila glede izpolnjevanja PCT pogoja za opravljanje dela, o katerih smo sicer že pisali. Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Za dokazovanje PCT pogoja se upošteva potrdilo o prebolevnosti, cepljenosti, testiranju, ali dokazilo o samotestiranju. Dokazila so lahko v različnih oblikah, razen evidenčnega lista o samotestiranju pa je vsa dokazila moč prejeti kot EU digitalno covid potrdilo. Pogoj PCT za opravljanje dela zaposlene osebe lahko izpolnijo glede na naravo dela, ko pridobijo negativni rezultat testa na testiranju s testom HAG za samotestiranje, ali na testiranju s testom HAG pri izvajalcu testiranja. V kolikor se dela opravljajo le na delovnem mestu, je mogoče samotestiranje, sicer je potrdilo potrebno pridobiti pri izvajalcu HAG testiranja.

Delavec, ki dela na domu, izvede testiranje za opravljanje dela le, ko pride na sedež delodajalca. Če pa nekdo opravlja svojo dejavnost (samozaposleni), pogoj PCT izpolnjuje pod pogoji, ki veljajo za samotestiranje oziroma za testiranje s testom HAG za delavce, ne glede na to, da na naslovu, kjer ima dejavnost registrirano, tudi prebiva.

Testiranje dokazujemo z evidenčnim listom o samotestiranju, ali s potrdilom o negativnem rezultatu testa HAG.

Evidenčni list o samotestiranju

 • Evidenčni list vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis samotestirane osebe.
 • Veljavnost potrdila (evidenčnega lista) za opravljanje dela je 1 teden dni.
 • Z njim se lahko opravljajo izključno le dela na delovnem mestu (pisarne, lokali, trgovine, pošta, banke, delavnice, itd.).
 • S samotestiranjem se pridobi le možnost opravljanja dela, nikakor pa to ni podlaga za pridobitev QR kode oziroma digitalnega covid potrdila.

Potrdilo o negativnem rezultatu testa HAG

Test HAG se izvaja pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in le ob poprejšnji napotitvi delavca na testiranje s strani delodajalca. Delodajalec določi dan testiranja smotrno in v luči varovanja zdravja.

 • Veljavnost potrdila za opravljanje dela je  1 teden dni, če pa se uveljavlja kot pogoj PCT v javnem življenju, pa 48 ur od odvzema brisa.
 • S potrdilom se lahko opravljajo dela na delovnem mestu v prostoru delodajalca in dela izven prostora delodajalca v okviru izpolnjevanja delovnih nalog (delo s strankami na terenu, obisk pošte, banke, poslovnih partnerjev, sodišč, inšpekcije, itd.).

Dokazilo o testiranju je lahko v različnih oblikah:  izdano potrdilo o rezultatu opravljenega testiranja izvajalca testiranja ali EU digitalno covid potrdilo o testiranju. SMS sporočilo ni verodostojno za dokazovanje pogoja testiranja.

Pojasnila glede izpolnjevanja pogoja prebolevnosti in cepljenja ter celotna novica je dostopna TUKAJ.

Posodobljena pojasnila NIJZ glede karantene na domu in prezračevanja prostorov

NIJZ je, na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C), ki je uvedel novo ureditev karanten na domu, objavil posodobljena pojasnila postopkov za osebe, ki so bile o visokorizičnem stiku obveščene s strani okužene osebe, aplikacije #OSTANIZDRAV ali s strani NIJZ (pogovor z epidemiološko službo). Pojasnila so dostopna TUKAJ.

Zadnja navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19 pa so dostopna TU.

Vlada ponovno izdala spremembo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2:

 • spreminja izpolnjevanje pogoja PCT za delavce, ki delo opravljajo na domu,
 • določa spremembo izpolnjevanja pogoja PCT na bencinskih servisih in
 • spremembo pri uporabi zaščitne maske.

Izpolnjevanje pogoja PCT ni potrebno za delavce, ki delo opravljajo na domu, in sicer dokler opravljajo delo doma.

Uporabniki storitev pri oskrbi na bencinskih servisih potrebujejo izpolnjevati pogoj PCT le, če uporabljajo storitve oziroma kupujejo blago v zaprtih prostorih.

Športna vadba se lahko izvaja brez uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, izvaja pa se lahko na odprtih ali v zaprtih prostorih ali krajih. MZ pojasnjuje, da je nova izjema od uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, dovoljena pod pogojem, da osebe izpolnjujejo pogoj PCT v skladu s tem odlokom, pri čemer je jasno, da npr. otrokom do starosti 15 let ni treba izpolniti pogoja PCT, saj zanje velja splošna izjema.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 24.9.2021.

Samotestiranje na COVID-19 ni boniteta

V zvezi z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 – Odlok in obračunavanjem bonitet zaposlenih FURS pojasnjuje, da se v skladu s 6. členom odloka šteje, da za opravljanje dela delavci izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Navedeno samotestiranje v okviru delovnega procesa pa ni ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, kakor boniteto opredeljuje 39. člen ZDoh-2, saj ne gre za plačilo delodajalca za storitev/proizvod, ki jo lahko delavec koristi tudi izven delovnega procesa, ampak gre zgolj za obveznost delodajalca v okviru njegove obveznosti za zagotavljanje dela v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, med drugimi tudi zagotovitev vseh predpisanih delovnih pogojev. Zagotavljanje samotestiranja v skladu z Odlokom tako ne predstavlja ugodnosti za delavca in posledično ne predstavlja bonitete v skladu z ZDoh-2.

V zvezi s tem je bil spremenjen tudi dokument »Dohodnina – dohodek iz zaposlitve, Bonitete«, ki je dostopen TUKAJ.

Smernice IPRS o preverjanju PCT pogojev

Informacijski pooblaščenec opozarja, da pri preverjanju, ali posameznik izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoji) prihaja do obdelave osebnih podatkov v zvezi z zdravjem. Ti podatki so zaradi svoje občutljive narave po zakonodaji posebej zaščiteni. Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da mora vsak upravljavec za zakonito obdelavo osebnih podatkov vedno imeti pravno podlago. To velja tudi za delodajalca, ko preverja PCT pogoje pri svojih zaposlenih ali drugih osebah, ki zanj opravljajo dela (npr. študenti, pripravniki), pa tudi za lastnika frizerskega salona ali druge ponudnike storitev, ki jim predpisi nalagajo preverjanje PCT pogojev pri svojih strankah.

Informacijski pooblaščenec je posledično glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov v pomoč zavezancem izdal smernice, tako za delodajalce TUKAJ kot za uporabnike TUKAJ.

Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (odlok, Uradni list RS št. 149 z dne 16.9.2021) v 1. odstavku 5. člena določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj.

MDDSZ je objavilo pojasnila na najpogostejša vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje PCT pogoja oziroma samotestiranje delavcev na delovnem mestu, ki so dostopna TUKAJ. Povezava na novico MDDSZ  TU.

Vlada sprejela spremembe in dopolnitve odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

Vlada je na dopisni seji dne 16.9.2021 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok začne veljati 18.9.2021, določbe glede zaposlenih v državni upravi (10.a člen) pa se začnejo uporabljati 1.10.2021.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa: obveznosti osebe, ki je imela pozitiven test HAG, razširja vrsto oseb, ki jim ni treba izpolnjevati pogoja PCT in področja za katere ne veljajo omejitve zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT in obveznost zaposlenih v organih državne uprave, da izpolnijo pogoja prebolevnosti in cepljenja.

V primeru pozitivnega rezultata testa HAG ali testa HAG za samotestiranje, je določeno, da se mora testirana oseba udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pogoja PCT po novem ni potrebno izpolnjevati (spremembe in dopolnitve so označene z rdečo):

 • osebam, ki so mlajše od 15 let (prej 12 let) in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane
 • osebam, ki pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2
 • uporabnikom poštnih storitev, čer gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice

Omejitve ne veljajo tudi v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih. Za nujno oskrbo se po novem štejejo tudi humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Spremembe in dopolnitve odloka določajo tudi, da je za zaposlene v državni upravi potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali cepljenja, razen če se cepljenje iz zdravstvenih razlogov odsvetuje. Dokazati je potrebno, da je zaposleni prejel prvi odmerek cepiva vsaj do 1. oktobra in 2. odmerek cepiva vsaj do 1. novembra. Zaposlenim, ki navedenih pogojev ne izpolnjujejo, se organizira delo od doma, če narava in vrsta dela ter delovni proces to omogočajo. Če delo na domu ni mogoče, predstojnik ukrepa v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.

Pogoji za vstop v Slovenijo se ne spreminjajo

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi, torej 17.9.2021.

Vsebinskih sprememb pri pogojih za vstop v Republiko Slovenijo ni, podaljšuje se le veljavnost odloka. Za vstop v Slovenijo je tako še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, razen za sedem izjem (mednarodni prevoz; tranzit; otrok, ki še ni dopolnil 15 let; dvolastniki; čezmejni delovni migranti; oseba, ki prevaža otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje ter zaradi nujnega zdravstvenega pregleda).

Na javnih zbiranjih nad 50 oseb je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati naslednji dan po objavi, torej 17.9.2021.

S spremembo odloka je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

Vlada spremenila Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Vlada Republike Slovenije v spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 spreminja pogoje pri cepljenih osebah, ki se jim ne odredi karantena na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Oseb, ki so bile cepljene zoper COVID-19 in če je od vzpostavitve zaščite proti COVID-19 minilo manj kot devet mesecev se, če so cepljene s cepivom Vaxzervia (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepivom Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, ne napoti v karanteno na domu, če je od prejema drugega odmerka minilo najmanj 15 dni. To obdobje izhaja iz dovoljenja za cepivo in določa vzpostavitev zaščite po prejemu drugega odmerka navedenih cepiv proizvajalca AstraZeneca. Gre za spremembo, saj veljavni Odlok v konkretnem primeru določa 21 dni od cepljenja z drugim odmerkom, v preteklosti pa je bilo določeno, da se za ti cepivi zaščita vzpostavi po prvem odmerku.

1 2 3 7
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!