ZRSZ: Oddaja vlog za skrajšan delovni čas in začasno čakanje na delo

Zavod RS za zaposlovanje je 26.1.2023 objavil informacijo, da je na  njihovem Portalu za delodajalce omogočena elektronska oddaja vlog za oba ukrepa za omilitev posledic energetske krize (delno povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in za delavce na začasnem čakanju na delo).

Več informacij na povezavi: Omogočena elektronska oddaja vlog za oba ukrepa za omilitev posledic energetske krize – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Ministrstvo za infrastrukturo vabi podjetja na predstavitev razmer glede električne energije in zakupe za leto 2024

Predstavitev bo jutri (v četrtek) 26.1.2024 ob 16.30 uri, na daljavo.

Predstavitev bo trajala najmanj 1 uro, prisotni bodo predstavniki ministrstva za infrastrukturo in iz podjetij energetike (HSE, GEN energija).

Priklop na WEBEX MEETING

https://mzi.webex.com/mzi/j.php?MTID=mcac50a5c3811519fc0b59a06f69b49ba

Meeting number (access code): 2744 685 7125

Meeting password: GykqUAPP567

 

Priklop preko telefona

+386-1-888-9016 Slovenia Toll

+386-1-828-2140 Slovenia Toll 2

Global call-in numbers

https://mzi.webex.com/mzi/globalcallin.php?MTID=m893d589ea93793d1304528925c317cd9

 

Priključitev preko VIDEO sistema

Dial sip:27446857125@webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 

Kasneje bo ministrstvo zagotovilo tudi posnetek za tiste, ki se predstavitve v četrtek ne boste mogli udeležiti.

Vlaganje zahtevkov za refundacije od 1.1.2023 samo še elektronsko

Ministrstvo za javno upravo ponovno obvešča vse delodajalce, ki zahtevkov za refundacijo nadomestila plače doslej še niso urejali elektronsko prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka), da se s 1.1.2023 papirno vlaganje zahtevkov ukinja. Zahtevke za refundacijo nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo možno urejati le še elektronsko prek sistema SPOT, zato predlagajo, da pravočasno uredite dostope in pooblastila.

Urejanje zahtevkov za refundacij nadomestila plače v breme ZZZS se ureja na dva načina:

 • prek portala SPOT ali
 • prek programa za plače z implementiranim dostopom do Vmesnika eBOL in eNDM (Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddaja zahtevkov za refundacijo nadomestila plače).

Če imate manjše število zahtevkov in jih urejate le občasno, ministrstvo priporoča, da te urejate prek portala SPOT. Po prijavi v portal spot.gov.si na namizju izberete postopek Nadomestilo plače – refundacija. Pri tem potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) in pooblastilo za dostop na portalu SPOT za podjetje, v imenu katerega urejate zahtevke za refundacije, (če zahtevkov ne ureja zakoniti zastopnik).  (Več informaciji o pooblaščanju za delo na portalu SPOT: Pooblastilo za delo prek portala SPOT)

Uporaba in urejanje zahtevkov prek Vmesnika za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače – Vmesnik eBOL in eNDM, je priporočljiva za večje poslovne subjekte, računovodske servise, večje kadrovske/finančne službe oz. oddelke za obračun plač.

Vse informacije v zvezi s pogoji za uporabo vmesnika za nadomestila -eNDM so na portalu SPOT.

Dodatne informacije o tem, kje in kako si lahko uredite dostope in začnete elektronsko oddajo zahtevkov za refundacijo so dostopne na portalu SPOT.

Začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Vlada je z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določila uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, izpolnjevanje pogoja PCT, veljavnost testov PCR in HAG ter obvezno razkuževanje rok.
V Odlok je dodan je 4. člen, ki taksativno našteva, kdaj je pogoj PCT izpolnjen, hkrati pa je poenotena ureditev izpolnjevanja pogoja PCT.

Besedilo odloka je dostopno TUKAJ.

Vloge za pomoč v primeru odpovedi ali omejene izvedbe dogodkov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 sprejema najave dogodkov in vloge za pomoč v primeru odpovedi ali omejene izvedbe le-teh.

Pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov vključuje povračila v višini 80 % upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 % zaradi omejene izvedbe dogodkov. Skupni stroški dogodka morajo znašati najmanj 10.000 evrov, dogodek pa mora biti načrtovan v Republiki Sloveniji med 1. avgustom in 31. decembrom 2021.

Za začetek obdobja, v katerem so nastali upravičeni stroški vezani na izvedbo dogodka, se šteje 13. marec 2020.

Pomoč je namenjena podpori industrije srečanj, ko zaradi epidemije in predpisov, s katerimi je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali omejeno, organizatorji ne morejo izvesti načrtovanih dogodkov ali pa jih morajo izvesti v omejenem obsegu, torej do 50 odstotkov načrtovanih kapacitet. V skladu z zakonom med upravičenci niso organizatorji športnih prireditev v okviru državnih in mednarodnih lig, organizatorji političnih, šolskih dogodkov ali zasebnih druženj. Prav tako do pomoči niso upravičeni organizatorji dogodkov, katerih datum izvedbe je določen tako, da je že v času organizacije jasno, da izvedba dogodka ne bo mogoča.

Najavo načrtovanega dogodka pošljite najkasneje 15 dni pred samo izvedbo dogodka na MGRT, vlogo za pomoč v primeru odpovedanega ali v omejenem obsegu izvedenega dogodka pa najkasneje 30 koledarskih dni po odpovedi ali omejeni izvedbi dogodka.

Vloge za pomoč v primeru odpovedi ali omejene izvedbe se nahajajo na tej povezavi.

Novosti pri nenujnih potovanjih

Republika Slovenija v skladu s Priporočilom Sveta EU 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve, vključno s spremembami in dopolnitvami Priporočila, od 14. junija 2021 omogoča vstop v Republiko Slovenijo tudi za nenujna potovanja. Informacije na spletni strani MNZ so posodobljene glede na vstopne pogoje, ki veljajo od 19. junija 2021 in si jih lahko pogledate na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-06-22-novosti-pri-nenujnih-potovanjih/.

Do odloga plačila oziroma obročnega plačila v skladu z interventnimi ukrepi samo še do konca junija

FURS obvešča, da lahko zavezanci za davek le še do 30. junija 2021 vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo. S potekom tega dne prenehata veljati določbi 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), s katerima so bile določene izjeme od splošnih pravil Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti, ki omogočajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Več informacij najdete na: https://www.gov.si/novice/2021-06-22-prenehanje-veljavnosti-interventnih-ukrepov-na-podrocju-placilnih-ugodnosti/

Uvaja se zeleni in oranžni seznam držav

Nov Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je začel veljati 19. junija in velja do vključno 27. junija 2021. Novosti so:

 • uvedba oranžnega in zelenega seznama držav,
 • vse države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne,
 • negativni test PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri negativnem hitrem antigenskem testu (test HAG) ostaja 48 ur,
 • za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike,
 • pri dosedanjih izjemah ni sprememb.

Več informacij je dostopnih na spletni strani MNZ https://www.gov.si/novice/2021-06-18-uvajamo-zeleni-in-oranzni-seznam-drzav/.

Vlada sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19.

Interventni zakon je primarno usmerjen na področje turizma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture, kjer zagotavlja državno pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega, povračila stroškov industriji srečanj ter denarnega povračila v višini 25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji. Uvedeni so tudi novi boni, ki jih bodo prejeli vsi državljani in sicer odrasli v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov. Hkrati so se spremenili tudi pogoji za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so svoja vrata odprla v letošnjem letu.

V interventni zakon je vključen tudi ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa za zaposlene za obdobje od 1. julija do 30. septembra letos, z možnostjo podaljšanja do konca leta.

Sprejeti predlog interventnega zakona zajema tudi nekatere druge ukrepe.

Unovčevanje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih v letu 2021

FURS opozarja, da je po trenutno veljavni zakonodaji, kot pogoj za unovčevanje bonov, predpisana letnica registriranosti v letu 2020. Poslovni subjekti, ki so se registrirali v letu 2021, tega pogoja ne izpolnjujejo.

V primeru sezonskih sobodajalcev se vsakoletna ponovna registracija, pri kateri poslovni subjekt pridobi novo matično številko, po tolmačenju nosilca zakonodaje, ki ureja področje turističnih bonov (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)), šteje kot registracija novega subjekta. To pomeni, da sezonski sobodajalci, ki so se ponovno registrirali v letu 2021, niso upravičeni do unovčevanja bonov do uveljavitve določb zakona, ki bo predpisal interventne ukrepe za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. Omenjeni zakon bo pogoj registriranosti v letu 2020 odpravil. Upoštevalo se bo stanje na dan unovčevanja bona. Z začetkom uporabe zakona bo možno unovčevanje bonov tudi pri ponudnikih, registriranih v letu 2021.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Nov Odlok velja od 21. do vključno 27. junija 2021. Na območju celotne Slovenije se sproščajo vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, razen v nadaljevanju navedenih izjem z dodatnimi pogoji.

Pogoj obveznega testiranja zaposlenih še vedno velja pri opravljanju storitev higienske nege (na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura), nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo, pri sejemskih in kongresnih dejavnostih, gostinskih dejavnostih priprave in strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev in storitvah nočnih klubov in diskotek.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki imajo PCT dokazilo. Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v omenjenih prostorih.

Obratovalni čas je omejen le za dejavnosti nočnih klubov in diskotek in sicer z omejitvijo na čas od 5. do 24. ure, pri katerih je zahtevan tudi pogoj PCT za potrošnike.

Igralni saloni lahko ponujajo do 75 % razpoložljivih igralnih mest, pri opravljanju kongresne dejavnosti pa se število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omeji do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč, pri čemer mora biti med osebami eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Pri opravljanju gostinske dejavnosti ni več določena sedeča postrežba in omejitev štirih oseb za mizo, temveč le pogoj glede razdalje treh metrov med robovi miz. Zahtevano pa je upoštevanje vseh higienskih priporočil NIJZ.

V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je še naprej potrebno zagotavljati 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2. Omejitev 10 m2 na posamezno stranko velja tudi v celotnem trgovskem centru.

Zbiranje ljudi in javni shodi/prireditve

Nov Odlok začne veljati 21. junija in velja do vključno 27. junija 2021.

Javni shodi in prireditve do 100 udeležencev

Še vedno je dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih.

Število oseb v zaprtih prostorih in na odprtih površinah ostaja omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 100 udeležencev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev in shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Javni shodi in prireditve nad 100 udeležencev

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad 100 udeležencev je dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo t. i. pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa).

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži zbiranja skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.

Zbiranje (druženje) ljudi

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje (druženje) več kot 50 ljudi. Zbiranje ljudi je dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Podaljšanje nekaterih Odlokov

S tem odlokom se do 27. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Pojasnilo MDDSZ glede opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 169. členu ureja spremembo dela zaradi naravnih ali drugih nesreč. V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta in/ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Prehajanje meja

Nov Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začne veljati 12. junija in velja do vključno 20. junija 2021.

Za letalski promet znotraj EU in schengenskega območja je prestop meje mogoče tudi izven treh kontrolnih točk, ki so določene za mednarodni letalski promet (Ljubljana – letališče Jožeta Pučnika, Maribor – letališče Edvarda Rusjana in Portorož).

Temno rdeči seznam

Države članice EU/schengenskega območja:

 1. Francija (samo posamezne administrativne enote): čezmorsko ozemlje Guyane
 2. Irska
 3. Lihtenštajn
 4. Švedska

Pri tretjih državah na temno rdečem seznamu ni več Turčije (po novem je na rdečem).

Rdeči seznam

Na rdečem seznamu ni več administrativne enote Jadranska Hrvaška, prav tako ni več Švice, Vatikana, avstrijske administrativne enote Tirolske, Cipra, Češke, Luksemburga, Nemčije, Poljske in Slovaške, dodani pa so portugalski Azori.

Na območjih, ki niso uvrščena na temno rdeči ali rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Oseba, ki prihaja s takega območja, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Torej, osebi, ki zapusti Slovenijo in se vanjo vrne prej kot v petih dneh, po vrnitvi ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu. Več informacij si lahko pogledate na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!